Управління невеликою фірмою

розміщено в: Типові конфігурації | 0

Програма Управління невеликою фірмою (УНФ) – рішення призначене для ведення оперативного обліку, управлінського обліку, контролю, аналізу та планування на підприємстві. Рішення не перевантажено зайвим функціоналом, його можна легко налаштувати під особливості організації управління та обліку в компанії, що забезпечує можливість швидкого впровадження програми та зручність в роботі. Досвід впровадження рішення УНФ спеціалістами нашої компанії – доводить, що програма надзвичайно легко сприймається користувачами, 5 – 10 годин занять з консультантом, як правило, достатньо для того, щоб запустити систему обліку на підприємстві. Програма дозволяє організувати управлінський облік комплексно або частково – в залежності від потреб користувачів. Також не варто сприймати назву рішення буквально, адже одночасно в програмі УНФ може працювати необмежена кількість користувачів, звісно за наявності необхідного забезпечення – клієнтські ліцензії, потужності серверів, і т.д. , а функціональні можливості, дозволяють використовувати програму на підприємствах різних масштабів – починаючи від молодих компаній, що лише починають свій шлях у світі бізнесу, до великих, складних підприємств. Можливість доопрацювання базового функціоналу програми, або дописання нових функціональних ділянок забезпечує надзвичайну пластичність та універсальність інформаційної системи на базі програми УНФ на платформі 1С:Підприємство 8 .

ПОРТФОЛІО

Наши клиенты 1С: УНФ

ОБЛАСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМИ

Програму рекомендується використовувати для автоматизації таких видів бізнесу як:
виробництво,
надання послуг,
проектні роботи,
торгівля.
Програму можна використовувати для декількох компаній або приватних підприємців – як незалежних, так і працюючих у рамках одного бізнесу. При зміні масштабів і структури бізнесу, підходів до управління або організації робіт програма може бути адаптована без великих витрат часу і грошей. Рекомендоване число робочих місць для стандартної комплектації рішення – від одного до десяти. Але маштабування системи залежить від конкретних задач підприємства.

ТОРГІВЛЯ/ПРОДАЖІ

ОБЛІККОНТРОЛЬ
 • Облік клієнтів і угод;
 • Реєстрація замовлень клієнтів та стану замовлень;
 • Ведення прайсу;
 • Продажі за різними схемами
 • Облік роздрібних операцій, сумовий облік та підключення торгового обладнання;
 • Розрахунок собівартості реалізованих товарів .
 • Контроль забезпечення замовлень товарами;
 • Контроль виконання планів продаж;
 • Контроль графіків відвантаження товару.
АНАЛІЗПЛАНУВАННЯ
 • Аналіз продажів в різних розрізах;
 • План-фактний аналіз продажів.
 • Планування продаж;
 • Планування доходів від продаж.

 

 

ПОСЛУГИ

ОБЛІККОНТРОЛЬ
 • Реєстрація замовлень та замовлень – нарядів;
 • Облік наданих послуг;
 • Реєстрація часу, викорастаного співробітниками на надання послуг.
 • Контроль стану замовлень клієнтів;
 • Відслідковування виконання замовлень співробітниками;
 • Виявлення відхилень від запланованих графіків.
АНАЛІЗПЛАНУВАННЯ
 • Аналіз наданих послуг в різних розрізах;
 • План-фактний аналіз діяльності.
 • Планування навантаження співробітників, обладнання, інших ресурсів;
 • Формування графіків надання послуг.

 

 

ВИРОБНИЦТВО

ОБЛІККОНТРОЛЬ
 • Ведення специфікацій;
 • Реєстрація замовлень на виробництво;
 • Облік випуску продуктів та напівфабрикатів;
 • Облік прямих та непрямих витрат;
 • Розрахунок фактичної собівартості.
 • Відслідковування стану замовлень;
 • Контроль потреб сировини та матеріалів;
 • Контроль виконання відрядних нарядів.
АНАЛІЗПЛАНУВАННЯ
 • Аналіз виконання замовлень;
 • Аналіз виконання відрядних нарядів.
 • Формування виробничого плану;
 • Календарний графік виробництва;
 • Планування відрядних нарядів;
 • Розразунок потреб в запасах;
 • Планування прямих та непрямих витрат.

 

 

ПОСТАЧАННЯ/ЗАКУПКИ

ОБЛІККОНТРОЛЬ
 • Облік угод та замовлень;
 • Ведення довідника цін постачальників;
 • Облік закупок у розрізі цін, замовлень, номенклатури;
 • Облік надходження запасів;
 • Облік додаткових витрат на придбання;
 • Резервування запасів під замовлення покупців.
 • Контроль запасів;
 • Контроль виконання замовлень постачальниками.
АНАЛІЗПЛАНУВАННЯ
 • Аналіз закупок у різних розрізах;
 • Аналіз умов поставок.
 • Планування потреб в запасах;
 • Ведення графіків поставок.

 

 ГРОШОВІ КОШТИ

ОБЛІККОНТРОЛЬ
 • Облік руху грошових коштів на банківських рахунках та касах;
 • Взаємодія з системами “Клієнт-Банк”.
 • Контроль залишків грошових коштів;
 • Контроль виконання фінансових зобов′язань.
АНАЛІЗПЛАНУВАННЯ
 • Аналіз руху грошових коштів в різних розрізах.
 • Платіжний календар;
 • Бюджет руху грошових коштів.

 

 

БЮДЖЕТУВАННЯ

ПЛАНУВАННЯАНАЛІЗ/КОНТРОЛЬ
 • Формування бюджету руху грошових коштів для отримання загального уявлення про загальні потреби в грошових коштах та їх раціональному використанні;
 • Планування прямих та непрямих витрат;
 • Планування доходів, видатків, фінансового результату підприємства.
 • План-фактний аналіз виконання бюджету в розрізі підрозділів або в цілому.

 

ДОХОДИ/ВИДАТКИ

ОБЛІККОНТРОЛЬ
 • Облік доходів та видатків;
 • Облік накладних та комерційних видатків;
 • Розподіл непрямих видатків;
 • Розрахунок собівартості продукції, робіт.
 • Звіт про прибутки та видатки – фінансовий результат.
АНАЛІЗПЛАНУВАННЯ
 • Аналіз доходів/видатків. Фін. результатів.
 • Планування доходів, видатків, фін. результатів.

 

ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ

ОБЛІККОНТРОЛЬ
 • Облік розрахунків з контрагентами.
 • Котроль дебіторських та кредиторських заборгованостей.
АНАЛІЗПЛАНУВАННЯ
 • Аналіз залишків, структури та строків заборгованості;
 • Аналіз стану взаєморозрахунків.
 • Планування платежів та надходжень.

 

ЗАРПЛАТА/КАДРИ

ОБЛІККОНТРОЛЬ
 • Розрахунок управлінської заробітної плати;
 • Облік завдань та нарядів;
 • Розрахунки зі співробітниками;
 • Кадровий облік.
 • Контроль розрахунків зі співробітниками;
 • Контроль виконання нарядів та завдань.
АНАЛІЗПЛАНУВАННЯ
 • Аналіз використання робочого часу.
 • Планування штатного розкладу;
 • Планування навантаження персоналу;
 • Планування видатків на оплату праці.

 

ІНТЕГРАЦІЯ ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ НЕВЕЛИКОЮ ФІРМОЮ З ІНТЕНЕТ МАГАЗИНОМ

 

Програму УНФ можна використовувати в якості бек -офісу для одного або кількох інтернет -магазинів, що дозволяє:

 • Створити і вести єдину базу замовлень — незалежно від джерела їх надходження (замовлення з сайту , замовлення, оформлені в магазині , по телефону або електронною поштою тощо ) ;
 • Відображати на сайті лише актуальну інформацію про наявність і вартість товарів;
 • Забезпечити зручне перенесення даних між сайтом і обліковою системою .

Інформаційна база інтернет -магазину та УНФ працюють незалежно , а у вказаний момент часу інформація в системах синхронізується — на сайт вивантажується список товарів , а в облікову систему – замовлення, оформлені в інтернет- магазині.

Замовлення, оформлені в інтернет -магазині іперенесені в УНФ , можна редагувати , змінювати їх статус при оплаті , відвантаженні або скасуванні . Ці зміни буде перенесено в інтернет -магазин під час чергового сеансу зв’язку.

Обмін інформацією може відбуватися за розкладом або за рішенням користувача. Періодичність обміну задається в налаштуваннях програми УНФ на платформі “1С:Підприємство 8″ .

 

ЩО ДАЄ "УНФ" ВЛАСНИКАМ І КЕРІВНИКАМ

 

 • Реальна користь від автоматизації – вже через кілька днів або тижнів
 • Одна програма замінює десятки таблиць, документів і звітів на вашому столі і на комп’ютері
 • Інформація для прийняття рішень – по одному натисненню мишкою (управлінські звіти)
 • Усе під контролем (Ведення графіків виконання робіт, відвантажень і поставок товарів, нарядів і завдань співробітників забезпечує оперативний контроль діяльності)
 • Широкі можливості для планування діяльності (Фінансове планування, планування продажів, завантаження персоналу та ін.)
 • Праця керівників і співробітників стає більш продуктивною
 • Ваших знань достатньо щоб використовувати програму. (Не потрібно знати бухгалтерський та податковий облік. Програма не перевантажена зайвими можливостями, в ній реалізовано все тільки найнеобхідніше для обліку, контролю, аналізу та планування в малому бізнесі.)
 • Доступ до інформації з будь-якої точки земної кулі – через веб-браузер

Повнофункціонально може функціонувати на базі вільного програмного забезпечення (OpenSource): OC Linux, PostgreSQL, Mozilla Firefox, що дає можливість значно зменшити витрати на придбання програмного забезпечення

ПЛАТФОРМА 1С:ПІДПРИЄМСТВО 8

Платформа 1С: Підприємство 8 підтримує роботу з різними СКБД – файловий режим, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, IBM DB2, Oracle Database.

Сервер 1С:Підприємство 8 може функціонувати як в середовищі Microsoft Windows, так і в середовищі Linux

Веб-клієнт може функціонувати в середовищі Microsoft Windows, Linux, Mac OS X. Це забезпечує при впровадженні можливість вибору архітектури, на якій буде працювати система, і можливість використання відкритого програмного забезпечення для роботи сервера і бази даних.